ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів


Цей договір, адресований Покупцям, є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті grillpubdnipro.com. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» в розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.


1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті grillpubdnipro.com та поміщений у кошик.

1.3. Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, які відвідали сайт grillpubdnipro.com та мають намір придбати Товар, який пропонує Продавець.

1.4. Продавець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка є власником або розповсюджувачем Товару за допомогою сайту grillpubdnipro.com.

1.5. Замовлення - належним чином оформлена та розміщена на сайті grillpubdnipro.com заявка Покупця на покупку Товарів, адресується Продавцю.

1.6. Суттєвий недолік Товару - недолік, який виявляється під час доставки Товару і унеможливлює вживання Товару, який виник з вини Продавця.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується сплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті grillpubdnipro.com.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті grillpubdnipro.com через форму «Кошика», або за номером телефону, вказаним в розділі контакти на сайті grillpubdnipro.com.

3.2. Замовлення вважається дійсним, якщо воно було зроблено в години роботи доставки, що вказані на стартовій сторінці сайту grillpubdnipro.com, а саме з 10:00 до 21:00 за Київським часом.

3.3. При оформленні адресної доставки на сайті grillpubdnipro.com, або за телефоном Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. ім'я та прізвище Покупця;

3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар;

3.4.3. контактний телефон.

3.4. Продавець має право відмовитися від адресної доставки замовлення Покупцеві у випадку, якщо вказана Покупцем адреса доставки по-за зоною дії доставки, що вказана у розділі «Доставка» на сайті grillpubdnipro.com.

3.5. Найменування, кількість та ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті grillpubdnipro.com.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.

3.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в форму «Кошика» на сайті grillpubdnipro.com або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.


4. Ціна і порядок оплати


4.1 Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці сайту grillpubdnipro.com. Ціна Договору визначається шляхом складання цін замовлених Товарів та ціни доставки.

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни та кількості замовленого Товару.

4.4. Покупець може оплатити замовлення безготівковим шляхом, зазначеним на сайті grillpubdnipro.com. та використовуючи підказки оператора.

4.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

Примітка: При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки.

Активацією віртуальної кнопки "Підтвердити замовлення" розміщеній на сторінці сайту grillpubdnipro.com. у відповідному розділі, Покупець підтверджує факт його ознайомлення про можливість стягнення вищезгаданої додаткової комісії та його згоди на вказану дію.


5. Права ті обов’язки Сторін


5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. У випадку оформлення адресної доставки, доставити Товар за вказаною Покупцем адресою (до під'їзду будинку, до входу на приватну територію), сповістити Покупця про доставку замовлення до вказаної адреси, чекати на Покупця не менше 5 (п'яти) хвилин з моменту дзвінка-повідомлення на наданий Покупцем номер телефону.

5.1.3. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті grillpubdnipro.com. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.2.2. У разі порушення Покупцем умов цього Договору, в односторонньому порядку призупинити чи відмовитись від подальшого виконання умов цього Договору.

5.3. Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, з інформацією про Товар, запропонований Продавцем на сайті grillpubdnipro.com.

5.3.2. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за замовлений Товар

5.3.3. У випадку оформлення адресної доставки Товару Покупець зобов'язаний:
• вказати повну та точну адресу доставки Товару (місто, вулиця, будинок, під'їзд, квартира);
• вказати номер телефону Покупця, що діє, при цьому забезпечити його працездатність і стійкий, безперебійний рівень зв'язку, до отримання повідомлення про доставку Товару за адресою, від кур'єра Продавця;
• у разі неможливості забезпечення працездатності телефонного апарату, сталого та безперебійного зв'язку із зазначеним Покупцем номером телефону, Покупець, дотримуючись усіх необхідних та розумних заходів обережності, зобов'язаний чекати кур'єра в місці доставки вказаному під час оформлення замовлення (зазначений у замовленні під'їзд будинку, вхід на приватну територію).
5.3.4. У випадку оформлення самовивозу Товару Покупець зобов'язаний забрати Товар з адреси для самовивозу, вказаної на сайті grillpubdnipro.com (м.Дніпро, вул.Тітова 36, ТРК «Appolo», 3й поверх, ресторан «Grill Pub») не пізніше ніж:
• через годину після підтвердження замовлення, якщо в коментарі до замовлення не вказано час бажаного отримання замовлення, або
• через пів години після часу, вказаного у коментарі, але
• не пізніше закінчення роботи закладу в день оформлення замовлення, в цьому випадку скарги щодо невідповідності зовнішнього вигляду або смакових якостей Товару не приймаються.

5.3.5. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

5.3.6. При отриманні Товару в особи, яка здійснила його доставку, або на місці видачі Товару, Покупець зобов'язаний переконатися в цілісності та комплектності Товару шляхом огляду упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару або його об'єктивної непридатності до вживання - зафіксувати виявлені недоліки та повідомити Продавця зателефонувавши за номером, вказаним на сайті grillpubdnipro.com в розділі «Контакти».

5.4. Покупець має право:

• оформити замовлення на відповідній сторінці сайту grillpubdnipro.com;
• отримати якісний товар;
• вимагати від продавця виконання умов цього Договору

6. Відповідальність


6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних із виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання.

6.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.


7. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань з оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане обставинами непереборної сили, тобто подіями чи обставинами, які дійсно перебувають поза контролем сторони Договору, що настали після укладення цього Договору , що несуть непередбачуваний та невідворотний характер. До обставин непереборної сили належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, зледеніння, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, спричинені аваріями чи несприятливими погодними умовами, катастрофи, вимкнення струму, замінування приміщень, обмеження, що накладаються державними органами.
7.2 Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань цього Договору через настання обставин непереборної сили, повинна негайно інформувати іншу Сторону про виникнення вищезгаданих обставин, а також на вимогу надати іншій Стороні належне підтвердження обставин.
7.3 Час, який потрібний Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перелічені обставини.
7.4 Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.


8. Умови доставки та видачі товару


8.1. Товар може бути доставлений Покупцю кур'єрською доставкою, а у разі самовивезення видано у відповідній точці видачі замовлень. Порядок оплати та одержання Товару вказано на відповідній сторінці сайту grillpubdnipro.com та уточнюється адміністратором.

8.2. Факт отримання та відсутність претензій до якості Товару, отриманого Покупцем самостійно, доставленого Покупцю кур'єром або компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує відміткою у відповідних документах.

8.3. У випадках, вказаних нижче, доставлений на місце передачі Покупцю Товар підлягає утилізації, сплачені кошти, у зв'язку з повним виконанням Продавцем своїх зобов'язань за Договором не повертаються:
· у разі відсутності Покупця за вказаною адресою доставки не менше п'яти хвилин з моменту дзвінка кур'єра на номер Покупця з повідомленням про доставку Товару;
· у разі відсутності Покупця за вказаною адресою доставки в момент прибуття кур'єра та неможливості, з вини Покупця здійснити дзвінок з повідомленням про доставку Товару (абонент поза зоною дії мережі, абонент не знімає слухавку, абонент знімає слухавку та не відповідає);
· неотримання Покупцем замовлення у відповідному місці видачі Товару до кінця робочої зміни;
· необґрунтована відмова Покупця від отримання Товару.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів, продовольчі товари не підлягають обміну або поверненню.
Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними у розділі Контакти.

9. Конфіденційність і захист персональних даних.


9.1. Надаючи свої персональні дані на сайті grillpubdnipro.com при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

9.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

9.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

10. Інші умови

10.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

Ресторан «Grillpub»
ФОП Величко С.С.
м.Дніпро, вул. Тітова, буд. 36
ЄДРПОУ 3130900898